Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Administratie opzetten

Administratie wil zeggen: alle gegevens over uw onderneming die u op papier (ook kladaantekeningen) of elektronisch (bijvoorbeeld met de computer) vastlegt. Begin daarom meteen met het opzetten van een administratie, zelfs als uw onderneming nog niet eens van start is gegaan. Een goed opgezette en overzichtelijke administratie is van groot belang: niet alleen om aan uw wettelijke verplichtingen te voldoen, zoals het invullen van uw aangiften, en als bewijs tegenover de Belastingdienst, maar ook voor uw bedrijfsvoering. Als ondernemer bent u wettelijk verplicht een goede administratie bij te houden en te bewaren die is afgestemd op de aard van uw bedrijf.

Bovendien moet u uw administratie in principe zeven jaar bewaren. Gegevens over onroerende zaken moet u tien jaar bewaren. Houd ook de gegevens van uw facturen steeds bij, zodat uit uw administratie duidelijk blijkt hoeveel btw u moet betalen.

Hebt u personeel in dienst, dan krijgt u ook te maken met de administratieve verplichtingen voor de loonheffingen. U moet dan een loonadministratie aanleggen. Wij zijn u graag van dienst.