Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) , exit VAR

23-09-2014

Het wetsvoorstel ‘Wet invoering Beschikking geen loonheffingen’ dat al op Prinsjesdag 2014 was aangekondigd, is maandag 22 september 2014 gepubliceerd

Bij de VAR (Verklaring arbeidsrelatie) vraagt een zzp’er aan de Belastingdienst een oordeel of zijn inkomen wel of niet geldt als loon. Zzp’ers moeten een VAR tonen aan hun opdrachtgevers, zodat die weten dat ze geen loonheffing hoeven in te houden en af te dragen. Maar dit kan schijnzelfstandigheid in de hand werken: mensen die op papier werken als zzp’er maar in de praktijk eigenlijk gewoon in dienst zijn.

Als dat leidt tot problemen met de Belastingdienst, zijn de financiële consequenties altijd voor de zzp’er. De opdrachtgever gaat dan vrijuit.

Daar komt nu een einde aan; met de Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) worden de zzp’er én de opdrachtgever verantwoordelijk voor de vraag of er feitelijk sprake is van een dienstbetrekking. Als dat zo is, moet dat leiden tot afdracht van loonbelasting en premies.

Het kabinet wil met de nieuwe wet echte ondernemers ondersteunen en schijnconstructies bestrijden, aldus Wiebes. Zodra de BGL is ingevoerd, kan de zzp’er via een webmodule een aantal vragen beantwoorden. Als hij dan een beschikking krijgt, moet de opdrachtgever die controleren, voordat de opdracht daadwerkelijk wordt verstrekt.  

De door de opdrachtgever uit te voeren controle ziet niet slechts op het soort werkzaamheden dat op de BGL (nu nog VAR) vermeld is, maar ook op een aantal feiten en omstandigheden met betrekking tot de onderlinge arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer op grond waarvan de BGL is afgegeven. Het betreft zaken waarop de opdrachtgever beslissende invloed heeft.