Deponeren BV jaarstukken Kamer van Koophandel

12-11-2014

Vrijwel iedere rechtspersoon valt onder de deponeringsplicht en dient jaarlijks haar jaarrekening te deponeren bij de Kamer van Koophandel. De wet schrijft voor dat uiterlijk 13 maanden na afloop van het boekjaar de (al dan niet vastgestelde) jaarrekening gedeponeerd moet zijn.   LEES VERDER…  

Oprichten van een flex BV per 1 oktober 2012

1-7-2012

Met ingang van1 oktober 2012 kunnen ondernemers makkelijker een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) oprichten. Onnodige belemmeringen zijn weggenomen. Sterke vereenvoudiging van de regels voor deze rechtsvorm levert het bedrijfsleven veel voordelen op.   LEES VERDER…  

Wat is een BV ?

30-06-2012

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) is een rechtspersoon met een maatschappelijk kapitaal dat in aandelen verdeeld is. Met dit kapitaal wordt de realisering van een bepaald doel beoogd.
De verschaffers van het kapitaal van de vennootschap worden aandeelhouders genoemd. Iedere aandeelhouder neemt voor een bepaald aantal aandelen deel in de vennootschap. De enige verplichting die de aandeelhouder tegenover de vennootschap moet nakomen is dat hij de door hem genomen aandelen ‘volstort’, d.w.z. de waarde in geld of in goederen aan de BV betaalt.   LEES VERDER…