Erfbelasting aangifte: checklist benodigde gegevens

Voor het opstellen van de erfbelastingaangifte hebben wij de onderstaande checklist opgesteld. Wij verzoeken u – voor zover van toepassing  – de volgende bescheiden mee te nemen.   LEES VERDER…  

Tarief erfbelasting

Hoeveel erfbelasting u betaalt over een erfenis is afhankelijk van de relatie die u had met de overledene en van de hoogte van de erfenis. Klik op rekenhulp “Tarieven voor de erfbelasting”

Wanneer moet aangifte erfbelasting gedaan worden?

20-12-2013

De aangifte erfbelasting moet binnen 8 maanden na het overlijden gebeuren. Bij te late aangifte brengt de fiscus belastingrente in rekening over het verschuldigde bedrag. Als het niet mogelijk op tijd aangifte te doen, bijvoorbeeld omdat nog niet alle gegevens   LEES VERDER…  

Verruimen vrijstelling schenkbelasting van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014

18-09-2013

Voor de schenkbelasting geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar, mits de schenking verband houdt met de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten   LEES VERDER…