Naheffing belasting 2014

31-10-2014

Mogelijk zo’n 5 tot 6 miljoen Nederlanders krijgen in 2015 te maken met een naheffing of lagere belastingteruggave 2014 van de Belastingdienst. Die schatting geeft staatssecretaris Wiebes (Financiën) in een brief aan de Tweede Kamer.   LEES VERDER…  

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2015

30-10-2014

De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon en het minimumjeugdloon stijgen per 1 januari 2015. Het aanpassingspercentage na afronding is 0,44%.   LEES VERDER…  

Belastingteruggave door middeling van uw inkomen

30-10-2014

Had u in de afgelopen jaren sterk wisselende inkomsten uit werk, dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer u dat inkomen gelijkmatig verdeeld over een jaar krijgt. U kunt dan in aanmerking komen voor de middelingsregeling.   LEES VERDER…  

Rente aftrek bij restschuld eigen woning

30-10-2014

Verkoopt u uw woning met verlies en blijft u met een restschuld zitten dan kunt u gebruik maken van de fiscale rente aftrek regeling restschuld eigen woning.   LEES VERDER…  

Kinderalimentatie en alleenstaande ouderkorting per 1 januari 2015 afgeschaft

29-10-2014

De fiscale regeling voor ouders die gescheiden zijn en kinderalimentatie betalen kunnen vanaf 2015 de betaalde alimentatie niet meer van hun inkomen aftrekken. De regeling wordt met ingang van 2015 afgeschaft.   LEES VERDER…  

Beschikking Geen Loonheffingen (BGL) , exit VAR

23-09-2014

Het wetsvoorstel ‘Wet invoering Beschikking geen loonheffingen’ dat al op Prinsjesdag 2014 was aangekondigd, is maandag 22 september 2014 gepubliceerd   LEES VERDER…  

Margeregeling geactualiseerd

28-07-2014

De Wet op de omzetbelasting bevat een bijzondere regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, de zogenoemde margeregeling. Deze regeling voorkomt cumulatie van btw als goederen die al eerder zijn geleverd aan een niet-aftrekgerechtigde afnemer, terugkeren in het handelscircuit.   LEES VERDER…  

ZZP-ers verpleegkundigen en BTW-vrijstelling

17-07-2014

De Hoge Raad heeft twee arresten gewezen over de toepassing van de BTW-vrijstelling voor werkzaamheden van verpleegkundigen. In HR 13 juni 2014, nr. 13/05580 is geoordeeld dat de verpleegkundige (ZZP-er) met een HBO-opleiding tot anesthesiemedewerker die op grond van ‘overeenkomsten van opdracht’   LEES VERDER…