Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Creatief boekhouden

Creatief boekhouden heeft een negatieve lading. Toch zijn er genoeg legale mogelijkheden om uw winst te beïnvloeden, zodat deze het ene jaar hoger is en het andere weer wat lager. Hierdoor kunt u per saldo wel voordeliger uit zijn.

Als u zelf kunt bepalen in welk jaar u uw winst laat vallen, kunt u veel geld verdienen. Om te beginnen, levert belastinguitstel rentewinst op. Maar ook is de zelfstandigenaftrek hoger naarmate uw winst afneemt en kan één euro extra winst enige honderden euro’s minder aftrek betekenen.

Daarnaast kennen we toeslagen waar u boven een bepaald maximuminkomen geen recht op heeft en die ook toenemen naarmate uw inkomen lager is. Denk aan de huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag, en aan het kindgebonden budget.

Zo heeft een ondernemer met een inkomen in 2013 van € 100.000,- en in 2014 van € 10.000,- het laatste jaar wel recht op bepaalde toeslagen, maar zijn collega die in beide jaren een inkomen heeft van € 55.000,- niet.

Hoe drukt u de winst?

Plan uw kostenpatroon. Wilt u uw winst dit jaar drukken, maak dan de laatste maanden van het jaar nog kosten. Uiteraard maakt u deze kosten niet alleen maar omdat die fiscaal aftrekaar zijn, dat is geld weggooien.

Voorzieningen en reserves

U kunt een voorziening vormen voor uitgaven die in de toekomst te verwachten zijn, maar verband houden met de huidige bedrijfsuitoefening. Er moet een redelijke mate van zekerheid zijn dat de uitgaven zich voor zullen doen. Denk aan de kosten van verleende garantie op geleverde produkten. Als u geen voorziening vormt, komt de uitgave ten laste van het jaar waarin u deze doet. Heeft u in een jaar geen voorziening gevormd, dan kunt u de bijdragen over de afgelopen jaren ook inhalen.

De kostenegalisatiereserve kunt u vormen om zodoende toekomstige pieken in uw uitgaven te voorkomen, zoals voor groot onderhoud.

De herinvesteringsreserve is bedoeld om de boekwinst op een verkocht bedrijfsmiddel opzij te zetten. U boekt de reserve weer af zodra u een ander bedrijfsmiddel koopt. Afboeken mag maximaal tot drie jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan. Daarna valt de reserve in de winst.

Willekeurig afschrijven

In sommige gevallen mag u als startende ondernemer afwijken van de normale manier van afschrijven. U mag dan willekeurig afschrijven. Dat wil zeggen dat u zelf mag bepalen wanneer u de totale afschrijvingskosten aftrekt. Een voordeel van willekeurig afschrijven is dat u door veel af te schrijven op de korte termijn minder winst hebt (of zelfs verlies lijdt). U betaalt dan dus minder belasting of u krijgt zelfs belasting terug.

Beperkt nadeel door middelingsregeling

Er zijn naast deze fiscale regelingen nog meer inkomensafhankelijke regelingen, zoals tegemoetkoming studiekosten. Een beperkt nadeel is dat u met een sterk wisselend inkomen meer last heeft van het feit dat u met een hoog inkomen relatief meer belasting betaalt.

De ‘middelingsregeling’ beperkt dit nadeel. Volgens deze regeling kunt u als gevolg van de progressie over drie jaar extra betaalde belasting terugclaimen, op een bedrag van € 545,- na. Het mooie is dat middeling geen invloed heeft op de al verkregen zelfstandigenaftrek of toeslagen.

Ga na welke fiscale keuzemogelijkheden u heeft om maximaal te profiteren van een aantal faciliteiten. Houd er rekening mee dat ze soms afhangen van de winstomvang en vervallen bij een bepaald maximum.