Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Echtscheiding en eigen woning, hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek?

6-11-2014

Bij een echtscheiding of uit elkaar gaan moeten er heel wat zaken geregeld worden, zoals de eigen woning.
De complicatie van de behandeling van de eigen woning bij echtscheiding of uit elkaar gaan zit in het feit dat het fiscaal partnerschap eindigt. Elke partner dient dan zelfstandig aangifte te doen over het eigen inkomen en vermogen.

Het fiscaal partnerschap voor gehuwden eindigt wanneer er wordt voldaan aan twee cumulatieve vereisten, te weten:

  1.  Er is een verzoek tot ontbinding van het huwelijk bij de Rechtbank ingediend; en
  2.  partijen staan niet meer op hetzelfde adres ingeschreven in de Basisregistratie Personen.

Bij scheidingsgevallen verlaat normaliter één van beide partners de woning. Daarbij komen de volgende vragen op:

  • Wordt het eigen woning forfait aangemerkt als betaalde/ontvangen alimentatie?
  • Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek als ik in de eigen woning blijft wonen?
  • Hoe zit het met de hypotheekrenteaftrek als mijn ex in de eigen woning blijft wonen?
  • Tot wanneer is de hypotheekrente aftrekbaar in bovengenoemde gevallen?

Nadat één van de partners de woning daadwerkelijk heeft verlaten, geldt onder voorwaarden nog twee jaar de eigenwoningregeling voor de vertrokken partner.

Goed fiscaal advies is in dit soort zaken dan ook van groot belang. Laat u daarom bijstaan door een adviseur. Advies nodig? Bel of mail ons.