Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Fraudemaatregelen toeslagen met ingang van 2014

2-01-2014

Met ingang van 2014 worden voor toeslagen de volgende fraudemaatregelen ingevoerd:

  • De termijn om te beslissen op een nieuwe aanvraag wordt verlengd van 8 naar 13 weken. Deze termijn kan met nogmaals 13 weken verlengd worden.
  • Er wordt geen voorschot verleend als de Belastingdienst onvoldoende informatie heeft over de aanvrager.
  • Er wordt geen voorschot verleend aan iemand die in de 5 jaar vóór de aanvraag strafrechtelijk is veroordeeldof aan wie een vergrijpboete is opgelegd. Hetzelfde geldt bij strafrechtelijke veroordeling en vergrijpboeten van de partner of de medebewoner.
  • Er wordt geen voorschot verleend bij aanvragen met terugwerkende kracht.
  • Er wordt geen voorschot verleend indien de belanghebbende, zijn partner of een mede bewoner niet of niet tijdig aangifte inkomstenbelasting heeft gedaan.
  • Bij gerede twijfel aan woon¬ of verblijfplaats (vertrokken onbekend waarheen of adres in onderzoek) wordt de uitbetaling van een voorschot stopgezet.
  • Bij stop-en-betaalacties (ANPR-acties) kan een auto ook van de weg worden gehaald voor openstaande toeslagschulden.
  • Indien een derde kan beschikken over de bankrekening waarop een toeslag is ontvangen is die derde hoofdelijk aansprakelijk voor een terug te vorderen bedrag.