Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Kleine ondernemersregeling btw (kor)

11-07-2013

Als u ondernemer voor de omzetbelasting bent, heeft u te maken met de verplichting om regelmatig aangifte omzetbelasting te doen. Ook wanneer u weinig omzet heeft, zoals bij parttime bijverdiensten. Om ondernemers tegemoet te komen in de administratieve lastendruk is er de kleineondernemersregeling. Deze regeling houdt in dat u in aanmerking kunt komen voor vermindering van het btw-bedrag dat u moet betalen aan de Belastingdienst als u voldoet aan bepaalde voorwaarden.

Voorwaarden kleineondernemersregeling

  • U heeft een eenmanszaak of de onderneming is een samenwerkingsverband van natuurlijke personen, zoals een maatschap of een vennootschap onder firma. Voor rechtspersonen, zoals B.V.’s geldt deze regeling dus niet;
  • Na aftrek van de voorbelasting van de af te dragen omzetbelasting resteert er € 1.883 of minder btw te betalen in een jaar;
  • U voldoet aan uw administratieve verplichtingen voor de btw.

Tabel Kleineondernemersregeling (kor)
Saldo af te dragen minus voorbelasting           Hoeveel bedraagt de vermindering?
– Meer dan € 1.883                                           – Geen vermindering
– € 1.883 of minder, maar meer dan € 1.345   – 2,5 keer (€ 1.883 -/- saldo btw)
– € 1.345 of minder                                          – Vermindering is gelijk aan het saldo

Uitzonderingen kleineondernemersregeling (kor) omzetbelasting
In bepaalde situaties zijn nog aanvullende berekeningen nodig zijn. Dit is ondermeer het geval bij onderaanneming en btw verlegd, import, verhuur van (on)roerende zaken of indien er sprake is van land- en tuinbouw.