Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Margeregeling geactualiseerd

28-07-2014

De Wet op de omzetbelasting bevat een bijzondere regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, de zogenoemde margeregeling. Deze regeling voorkomt cumulatie van btw als goederen die al eerder zijn geleverd aan een niet-aftrekgerechtigde afnemer, terugkeren in het handelscircuit.
Zonder de margeregeling zou bij wederverkoop opnieuw belasting geheven worden over de gehele vergoeding, terwijl in die vergoeding een restant van de eerder geheven btw is begrepen.

De margeregeling houdt in dat bij de levering van deze goederen alleen btw verschuldigd is over zijn winstmarge van de wederverkoper.

De Staatssecretaris van Financiën heeft zijn eerder gepubliceerd beleidsbesluit van 4 juli 2007, nr. CPP2007/948M, V-N 2007/36.26 over toepassing van de margeregeling in de omzetbelasting geactualiseerd. Het nieuwe besluit treedt op 26 juli 2014 in werking. Download hier het geactualiseerd besluit.