Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2014

In dit bericht vindt u een overzicht van de belangrijkste cijfermatige wijzigingen in de rijksbelastingen per 1 januari 2014. De inflatiecorrectie voor 2014 leidt tot een bijstelling van de daarvoor in aanmerking komen de bedragen met 1,7%. In de tekst zijn tussen haakjes de bedragen vermeld zoals die gelden voor 2013. Veel bedragen die in eerdere jaren wel werden gecorrigeerd voor inflatie zijn niet aangepast per 1 januari 2014. Download hier de cijfers.