Belastingteruggaaf 2018 checklist benodigde gegevens

Voor het verzorgen van uw verzoek om voorlopige teruggaaf 2018 van de hypotheekrente hebben wij de volgende bescheiden nodig:   LEES VERDER…  

Belastingaangifte 2017 checklist benodigde gegevens

Belastingaangifte 2017 :  Voor het opstellen van uw aangifte hebben wij de onderstaande checklist opgesteld.   Wij verzoeken u de – voor zover van toepassing zijnde – bescheiden mee te sturen of mee te nemen.   LEES VERDER…  

Belastingteruggaaf 2016 checklist benodigde gegevens

Voor het verzorgen van uw verzoek om voorlopige teruggaaf 2016 van de hypotheekrente hebben wij de volgende bescheiden nodig:   LEES VERDER…