Erfbelasting aangifte: checklist benodigde gegevens

Voor het opstellen van de erfbelastingaangifte hebben wij de onderstaande checklist opgesteld. Wij verzoeken u – voor zover van toepassing  – de volgende bescheiden mee te nemen.   LEES VERDER…  

Tarief erfbelasting

Hoeveel erfbelasting u betaalt over een erfenis is afhankelijk van de relatie die u had met de overledene en van de hoogte van de erfenis. Klik op rekenhulp “Tarieven voor de erfbelasting”