Margeregeling geactualiseerd

28-07-2014

De Wet op de omzetbelasting bevat een bijzondere regeling voor gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, de zogenoemde margeregeling. Deze regeling voorkomt cumulatie van btw als goederen die al eerder zijn geleverd aan een niet-aftrekgerechtigde afnemer, terugkeren in het handelscircuit.   LEES VERDER…  

Geen aftrek voorbelasting over horecabestedingen

11-07-2013

De btw op eten en drinken (ter plaatse) in een hotel, café, restaurant, pension en dergelijke mag u niet aftrekken als voorbelasting, ook al zijn de kosten zakelijk. De voorbelasting op kosten voor logies en dergelijke kunt u wel aftrekken.   LEES VERDER…  

Kleine ondernemersregeling btw (kor)

11-07-2013

Als u ondernemer voor de omzetbelasting bent, heeft u te maken met de verplichting om regelmatig aangifte omzetbelasting te doen. Ook wanneer u weinig omzet heeft, zoals bij parttime bijverdiensten. Om ondernemers tegemoet te komen in de   LEES VERDER…  

Geen aftrek BTW bij contant afgerekende tankbeurt

2-2-2014

U kent het wel. U heeft getankt en wilt betalen. Uw zakelijke bankpas doet het niet. Dan maar betalen met de creditcard van de zaak, maar die heeft u niet bij, dus u besluit contant te betalen. Probleem opgelost?   LEES VERDER…  

Verkoop van goederen naar buitenland en de BTW (afhaalbewijs / vervoersverklaring)

10-10-2012

Bij levering van goederen geldt dat omzetbelasting verschuldigd is als de levering in Nederland heeft plaatsgevonden. Wanneer de levering aantoonbaar niet in Nederland heeft plaatsgevonden, dan wordt de heffing van omzetbelasting overgelaten aan het   LEES VERDER…