Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Urenadministratie bijhouden

2-1-2014

De overheid stimuleert het ondernemerschap met allerlei fiscale faciliteiten. Als startende ondernemer/ZZP’er wilt u natuurlijk wel in aanmerking komen voor de faciliteiten. Niet iedere ondernemer komt zomaar in aanmerking voor deze faciliteiten. Van de wetgever moet namelijk sprake zijn van een onderneming met voldoende omvang en tijdsbeslag. Zo moet er voldaan worden aan het zogenaamde urencriterium. Tenminste 1.225 uren moet aan de onderneming worden besteed om te voldoen aan het urencriterum.
Het aantal van 1.225 bestede uren aan de onderneming is dus een heel belangrijke grens. Als wordt voldaan aan het urencriterium komt u in aanmerking voor de ondernemersaftrek, zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek, investeringsaftrek en de mkb-winstvrijstelling.

In de meeste gevallen is het volstrekt duidelijk dat de ondernemer veel meer dan de gemiddeld vereiste 23,56 uur per week voor zijn onderneming in de weer is. In een aantal situaties is dit echter niet zonneklaar. Dit doet zich met name vaak voor in de startfase van de onderneming en bij de wat kleinere ondernemingen. Om problemen achteraf te voorkomen is het in dit soort situaties verstandig om met behulp van een urenstaat bij te houden hoeveel uren er daadwerkelijk aan de onderneming zijn besteed. Wist u dat ook de uren in de voorbereidingsperiode van uw onderneming meetellen voor de zelfstandigenaftrek? U moet dan denken aan het werken van uw ondernemingsplan, bezoeken aan een bank, Kamer van Koophandel, adviseur, verrichten van acquisitie en volgen van opleidingen. De uren besteed aan cursussen of opleidingen tellen alleen mee wanneer zij het doel hebben het verkrijgen of op peil houden van uw vakbekwaamheid om uw bedrijf te kunnen (blijven) uitoefenen.

Het is namelijk goed om te beseffen dat de bewijslast of al dan niet voldaan wordt aan het urencriterium bij de ondernemer ligt. In de praktijk blijkt deze bewijslast achteraf vaak moeilijk te leveren. De belastingrechter hecht over het algemeen weinig waarde aan achteraf opgemaakte urenverantwoordingen. Aan een gedurende het jaar bijgehouden urenstaat wordt veel meer bewijskracht toegekend. Als men in de risicosfeer zit is het daarom aan te raden om (dagelijks) een urenadministratie bij te houden. De bewijskracht van een dergelijke urenverantwoording is erg groot.