Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Verkoop van goederen naar buitenland en de BTW (afhaalbewijs / vervoersverklaring)

10-10-2012

Bij levering van goederen geldt dat omzetbelasting verschuldigd is als de levering in Nederland heeft plaatsgevonden. Wanneer de levering aantoonbaar niet in Nederland heeft plaatsgevonden, dan wordt de heffing van omzetbelasting overgelaten aan het land waar de levering plaatsvond.

In veel gevallen kan bij een levering of dienst naar een buitenlandse afnemer het zg ‘ 0%-tarief ‘ worden toegepast. Onder vrij strenge voorwaarden, dat wel.

Verkoop van goederen naar het buitenland wordt op verschillende manieren fiscaal behandeld. Het verschil is gelegen in het land van bestemming. Belangrijk is het of dat land binnen de EU of buiten de EU ligt.

Verkoop naar buitenland kan in veel gevallen met 0% belast worden. Met 0% belast betekent: in principe belast, maar de heffing wordt verlegd naar de afnemer in het buitenland. Het praktisch gevolg is dat het recht op terugvordering van omzetbelasting op kosten gehandhaafd blijft.

Dat de verkoop met 0% belast mag zijn, moet aangetoond worden. Dat wil zeggen dat u moet aantonen dat de afnemer in het buitenland belastingplichtig is, en dat de goederen vervoerd zijn van Nederland naar dat buitenland.

Bij transacties binnen de EU is het btw-identificatienummer van de koper nodig, wil u met het 0%-tarief kunnen verkopen. Bovendien moet vast staan dat de goederen ons land hebben verlaten en het andere EU-land zijn binnengekomen. Vervoersdocumenten zijn daarbij belangrijk bewijsmateriaal.

Het btw-identificatienummer kunt u online controleren op de internetsite van de Europese Commissie. Print het gecontroleerde btw-identificatienummer uit en bewaar deze in bij de transactie.
Bij transacties buiten de EU hebt u niets aan een identificatienummer. De vervoersdocumenten zijn dan maatgevend voor de export met 0 % omzetbelasting.

Zware bewijslast
De bewijslast is heel erg zwaar. Zonder vervoersdocumenten of vervoersverklaring wordt het recht op 0%-tarief door de belastingdienst hoe dan ook betwist. De reden daarvoor is de gevoeligheid van het internationaal handelsverkeer voor belastingfraude en witwaspraktijken. Daarom wordt er voor het aantonen van het recht op 0% omzetbelasting geen genoegen genomen met alleen facturen en ook niet met betalingsdocumenten. De feitelijke levering moet vaststaan, dus het vervoer moet worden aangetoond en dat kan bijna alleen goed met vervoersdocumenten.

Strikt genomen mag er op allerlei manieren aan de hand van de administratie worden aangetoond dat goederen dit land verlaten, en het andere land zijn binnengekomen. Dat hoeft dus niet per se met vervoersdocumenten. Maar in de praktijk blijkt echter dat toch dat het zonder vervoersdocumenten wel heel erg moeilijk is om aan de bewijslast te voldoen.

En als u nu geen vervoersdocumenten hebt?
De vervoersverklaring is de makkelijkste manier om aan bewijslast te voldoen als vrachtdocumenten e.d. ontbreken. Dit doet zich voor wanneer u zelf de goederen naar de afnemer brengt, of wanneer die ze komt ophalen.

Hier vindt u een model vervoersverklaring in het Nederlands of vervoersverklaring in het Engels.