Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Verruimen vrijstelling schenkbelasting van 1 oktober 2013 tot en met 31 december 2014

18-09-2013

Voor de schenkbelasting geldt een eenmalig verhoogde vrijstelling van € 51.407 voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen 18 en 40 jaar, mits de schenking verband houdt met de verwerving of verbouwing van een eigen woning, de afkoop van rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot die woning dan wel voor de aflossing van de eigenwoningschuld van het kind.

De hoogte van de vrijstelling wordt tijdelijk (namelijk van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015) verruimd van het huidige bedrag van de vrijstelling van € 51.407 tot € 100.000. Voorts vervalt eveneens tijdelijk (voor dezelfde periode) de beperking dat de schenking moet zijn gedaan van een ouder aan een kind tussen 18 en 40 jaar.  M.a.w. deze vrijstelling geldt voor iedereen.  Kinderen kunnen het bedrag van hun ouders belastingvrij ontvangen, maar ook kleinkinderen, neven of nichten en zelfs een goede vriend of vriendin vallen onder de vrijstelling. Anders dan bij de bestaande eenmalige vrijstelling van de schenkbelasting doet de leeftijd van de ontvanger er evenmin toe.  Voorwaarde van de tijdelijke vrijstelling is dat de de ontvanger van de schenking het geld dient te gebruiken voor de eigen woning. Dat kan zijn voor de financiering van de aankoop of verbouwing van de woning of voor aflossing van de hypotheek op deze eigen woning.

Moet zo’n schenking bij de notaris worden geregeld?
Nee, een zogeheten notariële akte is niet verplicht. Een dergelijke akte is echter wel nodig als de schenker voorwaarden aan de schenking wil verbinden. Bijvoorbeeld dat hij of zij de schenking kan herroepen. Ook kan er een uitsluitingsclausule in de akte worden opgenomen, die voorkomt dat een kind de schenking bij een eventuele scheiding moet delen met de ex- partner.

Wel dient een aangifte schenkbelasting gedaan te worden alsmede een akte van schenking worden opgemaakt. Wij zijn u graag van dienst in deze.