Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Hoe werkt de voorlopige teruggave (hypotheekrente) ?

5-1-2014

Als u in loondienst bent of heeft u een uitkering, dan houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie loonheffing in op uw loon of uitkering. Hierbij houdt de werkgever of uitkeringsinstantie geen rekening met al uw persoonlijke omstandigheden. Mogelijk heeft u recht op een heffingskorting of heeft u aftrekposten zoals hypotheekrente, betaalde alimentatie, ziektekosten of giften. Als dat zo is, betaalt u te veel belasting. Die kunt u terugkrijgen en daarop hoeft u niet te wachten tot – bijvoorbeeld – de belastingaangifte over 2014, die u begin 2015 moet doen.

Door een verzoek om een voorlopige teruggaaf (VT) in te vullen krijgt u alvast een voorschot op de teruggaaf waar u recht op hebt.

Hoogte van de voorlopige teruggaaf
De hoogte van de voorlopige teruggaaf wordt vastgesteld aan de hand van uw aanvraag VT. Afhankelijk van de hoogte van de aftrekposten krijgt u in het betreffende belastingjaar maandelijks een voorschot op de teruggaaf waar u recht op hebt. Indien u een te hoge voorlopige teruggaaf aanvraag zult u het in de aangifte over het belastingjaar terug moeten betalen. Wij houden in de aanvraag VT een lager bedrag aan. Op deze manier voorkomen wij dat u later geld moet terugbetalen, doordat de ingeschatte aftrekposten later toch lager blijken uit te vallen.

Uitbetalen van de voorlopige teruggaaf
De voorlopige teruggaaf waar u recht op hebt, wordt uitgekeerd gedurende het resterende aantal maanden van het jaar. Hebt u bijvoorbeeld recht op een teruggaaf van € 2.700 en de Belastingdienst gaat het uitkeren per april van het belastingjaar, dan krijgt u in de maanden april tot en met december maandelijks € 300 uitgekeerd.

Jaarlijks wordt de voorlopige teruggaaf door de Belastingdienst verlengd, gebaseerd op de (laatst) ingediend verzoek. Als de hoogte van uw inkomen en/of aftrekposten gewijzigd is adviseren wij u de voorlopige teruggaaf aan te (laten) passen.

Wijzigen voorlopige teruggaaf gedurende het jaar
U kunt gedurende het jaar een nieuw verzoek voorlopige teruggaf indienen. Door een nieuw verzoek in te dienen, treedt deze in de plaats van de eerder ingediende. Het nieuw vastgestelde bedrag aan teruggave zal verrekend worden met de reeds uitbetaalde teruggaaf bedragen.