Deze pagina afdrukken Deze pagina afdrukken

Wanneer moet aangifte erfbelasting gedaan worden?

20-12-2013

De aangifte erfbelasting moet binnen 8 maanden na het overlijden gebeuren. Bij te late aangifte brengt de fiscus belastingrente in rekening over het verschuldigde bedrag. Als het niet mogelijk op tijd aangifte te doen, bijvoorbeeld omdat nog niet alle gegevens bekend zijn, is het slim om alvast een voorlopige aanslag aan te vragen bij de fiscus om rente te voorkomen.

De Belastingdienst stuurt vaak automatisch de erven een formulier Aangifte Erfbelasting voor het indienen van de aangifte. Alle erfgenamen (tenzij ze een van de erfgenamen of de executeur gemachtigd hebben dit namens hen te doen) ondertekenen deze aangifte. Wanneer u dit formulier niet ontvangt en wel erfbelasting verschuldigd bent, dient u dit zelf aan te vragen via de Belastingtelefoon. (0800-0543). Dit kan niet eerder dan 1 maand na het overlijden van de erflater.